5-Makinë e sharrës së urës së boshtit

HULUMTIMI TANI